Un bó artista

Un bó artista é unha persoa capaz de extraer zumo da tona dunha naranxa; un bó artista é aquel que nos pode facer ver que o sol é a lúa e viceversa; un bó artista é capaz de facernos nadar no aire e voar baixo o mar; un bó artista e unha persoa sen límites ou unha persoa que se limita a si mesma; un bó artista é unha realidade feita soño e non un soño feito realidade; un bó artista non é realista; un bó artista non crea, sinte, ou como moito pare; un bó artista non é un xenio, é unha obra; un bó artista bebe suor e sua auga; un bó artista é realista; un bó artista é capaz de facernos chorar de alegría e rir de tristeza; un bó artista naufraga nas súas obras…

Los artistas mienten para decir la verdad mientras que los políticos mienten para ocultarla.

V de Vendetta