Estudiando TALFII


Definamos R como o conxunto de todos los conxuntos que non son membros de sí mesmos.

Ahora: ¿É R un membro de R?

-Non o é, posto que R consta de aqueles conxuntos que no son membros de sí mesmos.
-Éo, posto que todo conxunto pertence a si mesmo.

Conclusión:
1º- Fíate ti dun conxunto; que falsa é a xente, sobretodo os matemáticos que fixeron que o factorial de cero fora un.
2º- A que está liando Zapatero!!
3º- Non te fíes das señoras da plaza, nunca sabes cando che van a vender un conxunto que se contén a si mesmo por un bacalao.